Coaching Językowy – czy warto?

 • Uczysz się od lat, ale nie widzisz rezultatów?
 • Masz dość uczenia się z kolejnych podręczników oraz poczucia, że to prowadzi donikąd?
 • Masz poczucie, że wiedza którą przyswajasz nie nadaje się do zastosowania w praktyce?
 • Masz wrażenie, że to czego się uczysz, nie jest adekwatne do Twoich potrzeb (zawodowych, życiowych, językowych, itd.)?
 • Chciałbyś się uczyć ale masz małą motywację?
 • Masz dużą wiedzę teoretyczną, ale bariera językowa utrudnia Ci komunikację?

Praca z coachem opiera się na:

 • dogodnej formie pracy oraz określeniu metod uczenia się,
 • indywidualnie dobranego planu pracy (wyznaczeniu celów i potrzeb ucznia, zakresu materiału, itd.),
 • partnerskiej współpracy opartej na empatii, motywacji, szukaniu nowych rozwiązań,
 • przełamywaniu barier językowych,
 • systematycznym osiąganiu wcześniej wyznaczonych celów.