Kurs w praktyce

 

Schemat jest prosty: wspólnie rozmawiamy, wspólnie wyznaczamy cel i osiągamy go.

 • Pierwsze spotkanie

  konsultacje z klientem podczas których: określamy potrzeby językowe, diagnozujemy poziom językowy, wyznaczamy czas osiągnięcia celów, ustalamy metodę pracy.

 • W ciągu jednego–dwóch tygodni

  przygotowuję kurs dostosowany do potrzeb grupy. Ustalamy stały harmonogram spotkań.

 • Zajęcia… kolejne zajęcia

  Na bieżąco dopasowujeę się do potrzeb klientów podczas trwania kursu.

 • Ostatnie zajęcia

  Wraz z uczniem sprawdzamy, czy cele zostały osiągnięte. Zakończenie kursu lub wyznaczenie nowych celów.